Current Status
Not Enrolled
Price
USDRM10
Get Started

Kursus ini merangkumi topik berikut dan disampaikan oleh penceramah yang mempunyai latar belakang, pengetahuan dan pengalaman yang luas berkaitan literasi kewangan.

1. Corak Belanjawan Orang Kaya dan Orang Miskin oleh Zainal Abidin, Pengarah Hubungan Luar, Money Compass